Symbool etiketten

Onjuist gebruik van chemische stoffen kan leiden tot ongelukken. Daarom is het belangrijk dat u de informatie op de etiketten op de verpakking van huishoudchemicaliën goed leest, dat u weet wat de gevaarsymbolen betekenen en dat u het product volgens de aangegeven informatie gebruikt.

Wat de betekenis van de verschillende gevaarsymbolen is, leest u hieronder. De symbolen kunnen in combinatie met elkaar voorkomen op eenzelfde product.

Lees meer